Ons privacybeleid beschrijft de persoonlijke gegevens die worden verzameld of gegenereerd wanneer u de Streetdoctor website (verder Streetdoctor) gebruikt. Dit beleid beschrijft welke persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u onze website gebruikt en hoe uw persoonlijke gegevens door ons worden gebruikt, gedeeld en beschermd. Het legt ook uit hoe u uw persoonlijke gegevens kunt beheren en hoe u contact met ons kunt opnemen.

1. Registratie

Ten aanzien van de registratie bij Streetdoctor, registreert zij alleen de noodzakelijke persoonlijke gegevens. Voor het voltooien van de registratie is in ieder geval een geautoriseerd e-mailadres vereist. Mocht u -ondanks het feit dat Streetdoctor alle zorg in acht neemt ten aanzien van de beveiliging van uw gegevens, zie punt 2 - vrezen voor uw privacy, dan is het gebruik van een anonieme naam toegestaan. Houdt er in dat geval wel rekening mee dat deze naam boven berichten zal komen te staan.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we en wanneer

We kunnen u vragen om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken op het moment dat u onze website gebruikt. Als u bijvoorbeeld een geregistreerde gebruiker van ons platform wilt worden, een account wilt maken of interactie met onze website wilt hebben, neemt u contact met ons op. De volgende persoonlijke gegevens worden verzameld:

 • Contactgegevens: naam, achternaam, e-mailadres
 • Inloggen, accountinformatie, wachtwoord en unieke gebruikers-ID
 • Je kunt ook verbonden zijn met je Facebook-profiel
 • Afbeeldingen, video's en documenten
 • Marketing- en cookievoorkeuren
 • We ontvangen ook automatisch het internetprotocol-adres (IP-adres) van uw computer om ons informatie te verstrekken die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem.
 • Wij raden u aan om na te denken over de naam die u gebruikt. U mag altijd een “fantasienaam” gebruiken om zo te zorgen dat u niet persoonlijk gekoppeld kan worden aan informatie die u bij ons deelt of ontvangt. U bepaalt dit zelf en wij verplichten u niet om met uw werkelijke naam deel te nemen.

Nadat u bent geregistreerd op ons platform, kunnen we u vragen om wat extra details in te vullen. Het is niet verplicht. We laten deze keuze aan u. We gebruiken deze gegevens alleen om uw profiel nauwkeuriger in te stellen en u te helpen bij het vinden van relevante onderwerpen op ons platform waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Als u meer van uw gegevens wilt invullen, worden de volgende gegevens verzameld:

 • Uw geslacht en leeftijd,
 • Bent u zelf een cardiovasculaire patiënt, iemand van uw familie of bent u gewoon geïnteresseerd,
 • Gebruikt u medicijnen,
 • Over welke ziekte zou u meer willen weten,
 • Bent u of iemand van uw familie / vrienden onder behandeling op het moment,
 • Welke relatieve mensen / onderwerpen op onze forums zou u willen volgen.

U hebt altijd het recht om vragen anoniem of onder de imaginaire naam te stellen. We verzamelen geen informatie voor medische doeleinden.

Streetdoctor stelt gebruikers in staat om vragen te stellen aan de cardiologen op ons platform en reacties achter te laten op de blog van onze website. Houd er rekening mee dat alle informatie die via deze functie wordt bekendgemaakt, openbare informatie wordt en dat u voorzichtig moet zijn wanneer u besluit uw persoonlijke gegevens vrij te geven.

Beoogd gebruik van persoonlijke gegevens. U kunt onze website bezoeken zonder enige registratie. Als u echter een actieve gebruiker wilt zijn, met artsen wilt communiceren, vragen wilt stellen, opmerkingen wilt maken in andere berichten, vragen we om uw persoonlijke gegevens.

3. Waarom en hoe we uw informatie bewerken

We gebruiken uw persoonlijke gegevens en verzamelen gebruikersgegevens om:

Uw account in te stellen en te onderhouden. Wij helpen u om succesvol te registreren op onze website met behulp van unieke persoonlijke gegevens. In het geval dat u extra informatie heeft ingevuld, zullen we u door de website leiden en het relevante onderwerp tonen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. We moeten uw inloggegevens gebruiken om u in contact te brengen met een van onze cardiologen, die uiteindelijk uw vraag zullen beantwoorden. Als u contact met ons opneemt met een probleem tijdens uw activiteit op onze website, zullen we informatie over u gebruiken om u te helpen een probleem op te lossen.
Om u gegevens over cardio-evenementen van Streetdoctor te communiceren, deel te nemen aan een peiling of u medische updates te geven. Tijdens uw registratie vragen wij u of u een informatie-update van Streetdoctor wilt ontvangen. In het geval dat u het hebt afgesproken, kunnen we het e-mailadres gebruiken om u marketingberichten over Streetdoctor-evenementen, medische peilingen en enquêtes en medische updates van ons forum te sturen, tenzij u zich hebt afgemeld. Als u wilt dat wij uw rechten en gebruik van uw persoonlijke gegevens aanpassen, uw abonnement wijzigen of weigert Streetdoctor-communicatie te ontvangen, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@streetdr.org. U kunt ook uw accountgegevens zelf wissen, door de optie "Account verwijderen" op onze website te gebruiken. Als u zich wilt afmelden voor de mailing, kunt u klikken op de link "Abonnement opzeggen" in de e-mail die we u hebben gestuurd. We vragen altijd om uw toestemming om u marketinginformatie over Streetdoctor toe te sturen.

Om ons bedrijf te verbeteren en te exploiteren. In sommige gevallen kunnen we de door u verstrekte persoonlijke informatie gebruiken om ons bedrijf te onderhouden en uw klantervaring te verbeteren. Bijvoorbeeld om de technische en serviceproblemen op te lossen of voor accounting, auditing en andere interne functies.
Voor marketinganalyse. We gebruiken Google Analytics om bezoekers op onze website bij te houden en inzicht te krijgen in klantgedrag en voorkeuren. We kunnen informatie gebruiken over hoe bezoekers van Streetdoctor via de website zoeken om een beter begrip te krijgen van de beste manieren om onze website te organiseren en het gemakkelijker voor u te maken om te gebruiken.

4. Bekend maken

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen of als u onze Servicevoorwaarden schendt.

5. Diensten van derden

Alleen wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven, kan Streetdoctor uw gegevens aan derden ter beschikking stellen of zult u e-mails van derden ontvangen. U kunt de toestemming die u heeft gegeven om uw gegevens aan derden ter beschikking te stellen, of om e-mails van derden te ontvangen, altijd weer intrekken door zulks per email aan ons te berichten. Streetdoctor verstrekt voor het overige alleen uw gegevens aan derden indien zij daartoe op basis van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak verplicht is.
In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe leveranciers uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover nodig om hen in staat te stellen de diensten te verlenen die zij ons leveren.

Mailjet
De persoonlijke gegevens van onze abonnees en contactpersonen kunnen worden verzameld en overgedragen aan Mailjet via pop-up en ingesloten formulieren. We dragen alleen persoonlijke gegevens over als we toestemming van onze klanten en contactpersonen krijgen om hun informatie voor verwerking naar Mailjet te sturen. We zorgen ervoor dat al onze pop-upvensters, formulieren, etc. taal bevatten die deze toestemming verleent. We bieden onze klanten de mogelijkheid om toestemming in te trekken of voorkeuren te wijzigen en deze gemakkelijk toegankelijk te maken. Een "unsubscribe" -optie in Mailjet's e-mail wordt automatisch opgenomen in het voettekstgedeelte van elke campagne die via Mailjet wordt verzonden. Hierdoor kan elke ontvanger van een campagne zich gemakkelijk afmelden voor onze lijst. We voegen ook een "voorkeuren" -link toe aan het begin van elke campagne, waarmee een ontvanger zijn of haar profielgegevens binnen uw Mailjet-account en toegang gemakkelijk kan bijwerken.

Links
Wanneer u op links op onze website klikt, kunnen zij u wegleiden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy begeleiden van andere sites en moedigen u aan om hun privacyverklaringen te lezen.

Google Analytics:
Onze website gebruikt Google Analytics om ons te helpen meer te weten te komen over wie onze site bezoekt en naar welke pagina's wordt gekeken.

6. Veiligheid, bescherming en beheer van uw persoonsgegevens

Om uw inloggegevens te beschermen tegen inbreuk, misbruik, wijziging door derden of verlies, heeft Streetdoctor diverse beveiligingsmaatregelen getroffen. Streetdoctor onderkent het belang van een beveiligde opslag van uw gegevens en doet alles wat in haar macht ligt de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te waarborgen. Desondanks dient u zich bewust te zijn van het feit dat geen enkel beveiligd systeem waterdicht is. Met name ten aanzien van de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord, heeft u zelf de verantwoordelijkheid zoals opgenomen onder 3.1 en 3.2. Streetdoctor verwerkt persoonlijke gegevens, zowel als processor als als controller, zoals gedefinieerd in de richtlijn en Streetdoctor. Alle door Streetdoctor verzamelde gegevens worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde hosting faciliteiten. Alle hosting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de hoogste beveiligingsvoorschriften. Alle interne overdracht van gegevens gebeurt in overeenstemming met deze overeenkomst voor gegevensverwerking.
Veiligheid. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste werkwijzen in de branche om ervoor te zorgen dat deze niet ten onrechte wordt verloren, misbruikt, benaderd, bekend gemaakt, gewijzigd of vernietigd.
Bewaring van uw gegevens. We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden waarvoor we deze verzamelen te bereiken.
Vernietiging van uw gegevens. We zullen uw persoonlijke gegevens onmiddellijk vernietigen zodra we deze niet langer hoeven te bewaren. In het geval dat gegevens op papier zijn afgedrukt, zal de persoonlijke informatie versnipperd zijn. Indien opgeslagen in elektronische vorm, zullen de persoonlijke gegevens worden vernietigd met onomkeerbare technische middelen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

 • U hebt het recht op informatie. We zijn volledig transparant in het gebruik van persoonlijke gegevens.
 • U kunt een verzoek indienen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht om precies te weten welke informatie over u wordt bewaard en hoe deze wordt verwerkt.
 • U kunt uw persoonlijke gegevens corrigeren als deze onvolledig zijn of als u deze onjuist vindt
 • U kunt uw persoonlijke gegevens verwijderen
 • U kunt om opschorting van de verwerking van persoonsgegevens verzoeken, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.
 • U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, waarbij wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, inclusief het afmelden voor direct marketing.
 • U kunt verzoeken dat uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard naar een andere organisatie worden getransporteerd.
 • U hebt de rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Individuen hebben het recht om niet onderworpen te zijn aan een beslissing en moeten menselijk ingrijpen kunnen bemachtigen, hun standpunt kunnen uiten en een verklaring van de beslissing kunnen krijgen en deze kunnen aanvechten.

Als u vragen heeft over het verzamelen en opslaan van gegevens, neem dan contact met ons op via info@streetdr.org of mail ons op:

Streetdoctor

Prinseneiland 305
1013LP Amsterdam
The Netherlands

7. Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers van Streetdoctor, betrokken dienstverleners en derden die van uw persoonlijke gegevens c.q. informatie kennis kunnen nemen, zijn verplicht tot geheimhouding daarvan. Streetdoctor zal dan ook zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens zal Streetdoctor in geen enkel geval vrijgeven behalve wanneer zij daartoe door een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak verplicht is.

8. Beëindigen account

Streetdoctor kan altijd het platform zonder opgaaf van redenen opheffen. Streetdoctor is altijd zonder opgaaf van redenen gerechtigd om een account blijvend of tijdelijk stop te zetten en/of te sluiten, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan u te leveren, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

 1. u handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
 2. Streetdoctor van oordeel is dat uw handelingen schade aan uzelf, aan Streetdoctor of aan anderen kunt toebrengen.

Streetdoctor zal hiervoor in geen enkel van voornoemde gevallen aansprakelijk zijn.

9. Cookies

Cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat en dat tijdens volgende bezoeken van de website wordt opgehaald. Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website relevanter en eenvoudiger te maken. Wij gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie op te slaan of om informatie door te geven aan derden.

Er zijn twee soorten cookies: permanente cookies en tijdelijke cookies (sessiecookies). Permanente cookies worden opgeslagen als een bestand op uw computer of mobiele apparaat voor een maximum van 12 maanden. Sessiecookies worden tijdelijk opgeslagen en worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. We gebruiken permanente cookies als u bij het inloggen kiest voor de optie "Onthoud mijn gegevens". We kunnen sessiecookies gebruiken als u bijvoorbeeld een filter gebruikt.

U kunt eenvoudig cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen via uw browser. Raadpleeg het gedeelte "Help" in uw browser voor instructies over instellingen voor cookies en het verwijderen van cookies. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of u kunt aangeven dat u een melding ontvangt telkens wanneer een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele apparaat wordt verzonden. Onthoud dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, u mogelijk niet alle functies op de website kunt gebruiken.

Hier is een lijst met cookies die we gebruiken. We hebben ze hier vermeld:

 • sessionid Om de gebruiker te bepalen
 • csrftoken Gebruikt om te beschermen tegen onlineformulieren die worden verzonden vanaf ongeautoriseerde locaties.
 • Mailjet_landing_site Gebruikt om statistieken te krijgen over het gebruik van de site.

10. Cookies van derden

We maken gebruik van cookies van derde partijen om statistieken te verzamelen voor analysetools als Google Analytics. Het gaat hier om zowel permanente als tijdelijke cookies (sessiecookies). De permanente cookies van derden worden maximaal 24 maanden op je computer of mobiele toestel opgeslagen.

facebook cookies: c_user, datr, fr, pl, pnl_data2, sb, wd, xs _ga We gebruiken Google Analytics om gegevens te verzamelen voor statistische doeleinden. Deze cookie berekent de sessieduur van een bezoeker. 10 minuten.
_gat We gebruiken Google Analytics om gegevens te verzamelen voor statistische doeleinden. Deze cookie identificeert bezoekers 2 jaar na het instellen op unieke wijze.

11. Tijd van toestemming

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u op zijn minst meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u toestemming hebt gegeven aan uw minderjarige afhankelijken om deze site te gebruiken. We zullen niet bewust persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken van een minderjarige onder de 16 jaar, zonder voorafgaande toestemming van een persoon met ouderlijke verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld een ouder of voogd) door middel van direct off-line contact.

12. Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte brengen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden, als die er zijn, die wij gebruiken en / of openbaar maken het.
Als onze website wordt gekocht of samengevoegd met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren.

Vragen en contactgegevens
Als u toegang corrigeren, wijzigen of verwijderen wil van persoonlijke gegevens die we over u hebben, een klacht wil indienen of gewoon meer informatie wilt, neem dan contact met ons op via info@streetdr.org of per post op:

Streetdoctor

Prinseneiland 305
1013LP Amsterdam
The Netherlands