Behandeling

Vermoeidheid, duizeligheid of flauwvallen kan door een te trage hartslag veroorzaakt worden. Als deze structureel te laag is, kan er een pacemaker geïmplanteerd worden om uw hart “op gang te houden”. Pacemaker – niet te verwarren met peacemaker - is een Engels woord, en betekent gangmaker. Zo’n pacemaker geeft kleine, voor u niet niet-voelbare elektrische impulsen aan uw hart, waardoor uw hart weer met de normale frequentie klopt. Hoe vaak deze impulsen worden afgegeven is afhankelijk van uw hart; dit kan continu, of alleen als er pauzes in uw hartritme optreden.

Uw hartslag wordt continu door de pacemaker in de gaten gehouden, en valt in zodra uw hart te langzaam gaat kloppen. Dit gebeurt zonder dat u daar iets van merkt.

Als een pacemaker ingebracht wordt, dan is een kleine operatie onder plaatselijke verdoving noodzakelik. Deze wordt doorgaans op de de hartkatheterisatiekamer uitgevoerd. Eerst wordt onder uw sleutelbeen naar een passende ader gezocht. Als deze gevonden is, worden via deze ader één of twee draden naar uw hart geleid. Als deze op de juiste plaats liggen, worden die draden verbonden met de pacemaker. In een pocket onder uw huid wordt dan de pacemaker geplaatst. Afhankelijk van uw lichaamsbouw is deze dikwijls niet te zien. Tenslotte wordt de wond gehecht, en is de ingreep klaar.

Als alle batterijen, verliest ook de batterij van de pacemaker haar kracht. Dit is ongeveer na een periode van 5 tot 10 jaar. Het is ruim van te voren goed te voorspellen wanneer de batterij precies vervangen moet worden. De draden in uw hart hoeven daarbij niet vervangen te worden, wel de pacemaker zelf. Deze wordt dan weer vastgemaakt aan de bestaande draden.

Medische bezoeken

Krijgt u een pacemaker dan moet u 6 tot 8 weken na de implantatie voor een eerste controle even terug naar het ziekenhuis. Meestal zijn de controles daarna elke 6 of 12 maanden. Daarbij wordt de werking van de pacemaker, de sterkte van de batterij en de draden gecontroleerd. Na verloop van tijd zal de batterij minder krachtig worden. Uiteraard wordt deze dan tijdig vervangen.

Wat is de invloed op uw leven?

Dat u een pacemaker draagt, merkt u vrijwel niet in het dagelijkse leven. Alle dagelijkse bezigheden kunt u normaal blijven doen. Vaak bestaat er onrust over beïnvloeding door elektrische apparaten. Dit is echter uitzonderlijk, zeker met apparatuur die in en om het huis gebruikt worden. Twijfelt u daaraan, dan kunt u het beste even overleggen met de arts of de pacemaker-technicus. Tijdens uw controle bezoek kunt u dat gelijk doen.