// Zorg algemeen

statines1

onder meer prof. Hartenbach en prof. Ravnskov rekenen af met het dogma dan wel de dwaling dat cholesterol de oorzaak van stenoses (vaatvernauwingen) zou zijn.Cholesterol is een wezenlijke bouwstof van de cellen.LDL en HDL lipiden zijn beide nodig voor transport van cholesterol resp. naar de lever en van de lever naar overige bestemmingen.Medische reductie van cholesterol dan wel van lipiden verhoogt sterftekans en risico op kanker.De grote, door de pharma-industrie gefinancierde statistische onderzoeken naar cholesterol en statines bevatten dwalingen en mis-interpretaties. Steeds meer onafhankelijke - ook nederlandse- wetenschappers, di zich niet voor het Pfizer en Merck karretje laten spannen, ondersteunen de op jarenlang fundamenteel onderzoek berustende bevindingen van Hartenbach en Ravnskov.M.a.w. wees kritisch bij het te lijf gaan van prima cholesterolwaarden en het steeds lager stellen door de medische stand van het kritische gem. cholesterolniveau tot nu al 5.Hoe staat u hier tegenover?

0

Rapporteer

We zullen uw aanvraag zo snel mogelijk verwerken.

RAPPORTEER ONDERWERPANNULEER


1 REACTIE

  • P T avatar
    Het is goed om kritisch te zijn ten aanzien van iedere medische behandeling, dus ook de verlaging van cholesterol met medicamenten. Cholesterolverlagende medicamenten hebben, net als alle andere medicijnen, bijwerkingen. Echter, cholesterolverlagende medicamenten hebben bij bepaalde patientengroepen een zeer krachtig bewezen, gunstig effect op de overlevingskans. De wetenschappelijke argumenten voor en tegen een cholesterolverlagend medicament of dieet worden door de behandelend specialist bij iedere individuele patiënt gewogen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van internationale richtlijnen, die gebaseerd zijn op alle gepubliceerde wetenschappelijke resultaten en opgesteld zijn door de meest vooraanstaande specialisten. De arts zal ook altijd de overige medicatie en ziektegeschiedenis van een patiënt meenemen in de beoordeling of cholesterolverlagende medicatie aan te raden is. Samenvattend: cholesterolverlagers hebben wel degelijk een gunstig effect op de overlevingskans bij bepaalde patientengroepen (dus iet bij iedereen). Uw eigen specialist kan u vertellen of dat ook voor u geldt.

    0

Je moet Inloggen om te reageren