// Zorg algemeen

na 2e ablatie nog geen succes

Beste deskundigen van hartvolgers,

Begin december 2017kreeg ik mijn eerste (cryo)ablatie i.v.m. AF. De eerste 2  weken leken de klachten te verminderen, om vervolgens in alle hevigheid toe te nemen. in eerste instantie werd gedacht dat dit een gevolg was van de ingreep zelf, maar de klachten werden niet minder. Integendeel. Vervolgens werd mij aangeraden de medicijnen af te bouwen. Maar toen vloog ook mijn bloedruk omhoog! Vervolgens ben ik op op een dosis medicijnen gezet dat hooger was dan ooit. Naast Verapamil en Flecainide en de bloedverdunner Xarerlto moest ik nu ook aan de Losartan (terwijl mijn bloeddruk voor de ingreep met een lagere dosis Flecainide en Verapamil anderhalf jaar uitstekend is geweest!). 1 juni heb ik een tweede ablatie gehad (nu dmv branden) en binnenkort heb ik mijn '3 maanden gesprek'. De klachten zijn weer erger geworden. Gemiddeld om de andere nacht word ik wakker van AF. Ik heb nog 2 keer geprobeerd om de stoppen met de flecainide en de verapmail, met de gedachte 'Misschien moet ik gewoon 'afkicken'. De klachten worden dan niet erger, maar het gaat ook niet beter.....

Mijn vragen zijn:

1. Hoe het te verklaren zou kunnen zijn dat mijn bloeddruk sinds de eerste ablatie opeens een probleem werd, terwijl deze met minder medicatie al anderhalf jaar onder duim was.

2 Welke mogelijkheden mij nog resten. Een derde ablatie lijkt mij een herhaling van zetten. Sterker nog, op basis van mijn voorgaande ervaringen vrees ik dat de klachten weer erger worden. Al voor de eerste ingreep werd opgemerkt dat mijn hart , o.a. door de ligging van de longvenen,  zich uitstekend leende voor een cryo-ablatie. ook is het hart zelf opvallend gezond (zo werd gezegd). Voor de tweede ablatie werd gezegd dat men waarschijnlijk 'de achterkant van het hart' zou moeten isoleren. Na de operatie werd echter gezegd dat dit niet nodig was gebleken.

3 Maar mijn belangrijkste vraag. Misschien toch nog eens naar de dieperliggende  oorzaak laten kijken? Het valt mij altijd op dat cardiologen en elektrofysiologen altijd meteen het hart gaan 'aanpakken', terwijl er wel mogelijke oorzaken van de kwaal worden gesuggereerd (waar dus niet op wordt ingegaan): Ik heb sinds twee jaar een mra beugel ivm apneu (misschien is dit niet voldoende?). Ik heb al jarenlang een slaapstoornis, die er door toedoen van het nachtelijke atriumfibrilleren niet beter op is geworden. Verder valt op dat mijn atriumfibrielleren extrreem 'vagolytisch' is: het treedt alleen maar op in de nacht, soms doorlopend in de dag de erop en bijvoorbeeld in vakantie erger vdan in werkperioden. Ook hier ligt een verband met mijn slaapproblemen voor de hand. Kent u ziekenhuizen met een wat meer interdisciplinaire aanpak?

Ik zou uw reactie erg op prijs stellen, en misschien helpt het anderen ook wel. Vriendelijke groet,

 


0

Rapporteer

We zullen uw aanvraag zo snel mogelijk verwerken.

RAPPORTEER ONDERWERPANNULEER


1 REACTIE

  • P V avatar
    1. Ik ben bang dat hiervoor niet duidelijk een verklaring te vinden zal zijn, anders dan veranderen van medicatie. Hoge bloeddruk, of een plotse stijging van de bloeddruk, heeft meestal geen specifieke oorzaak; slechts sporadisch kan een oorzaak, meestal iets hormonaal of een nierafwijking, gevonden worden. Uw arts zal hier waarschijnlijk alleen naar gaan zoeken als de bloeddruk niet te behandelen zal zijn.2. Wat nu na 2 ablaties....? De kernvraag is waar de oorsprong van het boezemfibrilleren zit. We weten dat bij veel mensen, en dan zeker de mensen met een relatief normaal hart, de "bron" in de longaders zit; als we deze elektrisch isoleren is bij veel mensen het AF weg. Het feit dat bij U het AF nog niet verdwenen is, betekent dat of de longaders nog niet goed geïsoleerd zijn, of de bron van het fibrilleren elders in de boezems zit. In het laatste geval, soms kunnen we zulke plekjes vinden, maar soms ook niet. Waarschijnlijk zijn bij sommige mensen de boezems als geheel afwijkend.Ik kan niet over Uw specifieke situatie oordelen. In het algemeen, meerdere ablaties zijn mogelijk, en kunnen zeker wel tot goed resultaten leiden. Een alternatief is een minimaal invasieve chirurgische benadering, eventueel in combinatie met nog een catheterablatie. Hier zijn ook redelijk goede resultaten van beschreven.3. In het algemeen zijn er weinig specifieke oorzaken van AF, die uw cardioloog waarschijnlijk al uitgesloten heeft. Het gaat dan om zaken als een te snel werkende schildklier, of een onderliggende ritmestoornis zoals WPW. Daarnaast zijn er een aantal belangrijke factoren in het ontstaan van AF waar ook al wat aan te doen is. U noemt zelf slaapapnoe, waarvan we weten dat het zeker een rol speelt; andere factoren zijn leeftijd, waar weinig aan te doen is, en overgewicht. In Uw geval is het misschien goed de slaapapnoe nog eens te evalueren, en indien U overgewicht hebt, hier aan te werken. Bespreek dit ook met Uw eigen cardioloog.Sterkte!

    0

Je moet Inloggen om te reageren

×
We use technologies like cookies to store and/or access device information. We do this to improve browsing experience and to show (non-) personalized ads. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
FunctionalAlways active
Statistics
Marketing
AcceptDenyManageSave
Privacy Policy