// Zorg algemeen

Ezetimibe

Geachte cardiologen,

Op basis van de SHARP en IMPROVE-IT trails zouden er bewijzen zijn voor de effectiviteit van Ezetimibe.

1) hoe groot is concreet de relatieve risicoreductie op hart en vaatziekte van ezetimibe?

2) hoe groot is concreet de relatieve risicoreductie op sterfte aan hart en vaatziekte?

NB in een eerdere studie zou ezetimibe juist een toename (zij het niet significant) laten zien van atheroom vorming?

Alvast dank voor uw reactie.


0

Rapporteer

We zullen uw aanvraag zo snel mogelijk verwerken.

RAPPORTEER ONDERWERPANNULEER


2 REACTIES

  • R v avatar
    Geachte heer,Hartelijk dank voor uw uitgebreide reactie. De studie met toename atherosclerose en ezetimibe is de ENHANCE-trial.Wat ik opvallend vind is dat ezetimibe kennelijk op sterfte géén risicoreductie laat zien. Toch wordt momenteel dit medicijn (zoals in Inegy) flink op de markt gezet. Als je dan bijvoorbeeld naar fibraten kijkt, dan zie je bij deze medicijnen ook risicoreductie op hartziekte (vooral bij hoog TG en laag HDL) en ook géén risicoreductie op sterfte. Fibraten worden snel weggezet als "niet bewezen effectief" t.o.v. statines, terwijl voor ezetimibe eigenlijk een vergelijkbaar profiel geldt.

    0
  • H P avatar
    IMPROVE-IT toonde tijdens de onderzoeksperiode (7 jaar) bij patiënten die initieel i.v.m. een kransslagaderprobleem waren opgenomen in het ziekenhuis een afname van het gecombineerde eindpunt cardiovasculaire dood e/o hartinfarct e/o ziekenhuisopname voor onstabiele angina pectoris e/o een Dotterprocedure / bypassoperatie e/o een beroerte van 34,7% naar 32,7% (een hazard ratio van 0.94) in de groep die ezetemibe naast een statine gebruikte. Sterfte aan hart- en vaatziekten op zich daalde in dit onderzoek niet bij het gebruiken van ezetemibe naast een statine. In de SHARP, een onderzoek bij nierpatiënten, daalde het risico bij patiënten die de combinatie van een statine met ezetemibe gebruikten t.o.v. patiënten die niets gebruikten. Uit dit onderzoek is niet af te leiden of ezetemibe extra bescherming geeft naast de (bekende) bescherming die een statine geeft. Ik ben niet op de hoogte van studies die toename van atherosclerose laten zien bij gebruik van ezetemibe.

    0

Je moet Inloggen om te reageren

×
We use technologies like cookies to store and/or access device information. We do this to improve browsing experience and to show (non-) personalized ads. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
FunctionalAlways active
Statistics
Marketing
AcceptDenyManageSave
Privacy Policy